Het doel van Rotary is het aanmoedigen en het aankweken van het ideaal van dienstvaardigheid als grondslag van een waardige ondernemingsgeest en in het bijzonder het aanmoedigen en bevorderen van:

  1. 1.Het beter leren kennen van anderen als een gelegenheid tot dienstvaardigheid;

  2. 2.De toepassing van hoge ethische normen in bedrijf en beroep, de erkenning van de waarde van iedere nuttige functie en het waarderen door iedere rotarian van het beroep als middel om de maatschappij te dienen;

  3. 3.De toepassing van het ideaal van dienstvaardigheid van iedere rotarian in zijn persoonlijk, zakelijk en maatschappelijk leven;

  4. 4.internationaal begrip, goede onderlinge verstandhouding en vrede door een wereldomvattende Fellowship van mensen, die werkzaam zijn in een bedrijf of beroep en verenigd zijn in het ideaal van dienstvaardigheid.

Kanker heb je niet alleen. Wat is een inloophuis? Een Inloophuis is een plaats waar mensen met kanker en hun naasten elkaar kunnen ontmoeten. Een Inloophuis staat open voor iedereen die met kanker in aanraking komt of is geweest. Voor de partners, familieleden en andere betrokkenen. Het is een plek voor lotgenotencontact.


lees meer

Stichting Gemeenschapsservice Nijmegen-Stad en Land
zet financiële middelen in voor doelen die een sociaal – charitatief karakter hebben

lees meer

Beroepenavond 2019
http://beroepenavondnijmegen.nl